• Anna Kowalczyk-Hasterok

Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Dlaczego?

Bo wierzymy, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe!W dalszej perspektywie chcemy zaproponować śląskim samorządom wdrożenie metody trwałego wyprowadzania z bezdomności - housing first - „Najpierw mieszkanie”.

Badania i dokumenty: www.czynajpierwmieszkanie.pl

To dosyć odległa perspektywa.

Skupiamy się obecnie na certyfikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podmiocie ekonomii społecznej - Stolarni miejskiej #strefainicjatyw. Naszą ambicją jest sfinansowanie w przyszłości pracy specjalistów reintegracji z majątku Fundacji.


“Najpierw mieszkanie” to program drogi, ale w świetle badań prowadzonych zagranicą tańszy niż jego brak, bowiem trwanie w bezdomności ludzi, do których program jest adresowany jest droższe i nie przynosi efektu w postaci trwałego wyjścia z bezdomności. Koszty bezdomności chronicznej osób z podwójnym rozpoznaniem obejmują min.: hospitalizacje, monitoring służb miejskich (straż miejska, policja), egzekucję zadłużenia, pobyty w więzieniach i inne, których w większości można uniknąć po objęciu osoby programem „Najpierw mieszkanie” np. zamieniając pobyty na szpitalnych oddziałach ratunkowych z powodu znaczących zaniedbań zdrowia na regularne wizyty kontrolne u lekarza pierwszego kontaktu, likwidując potrzebę pobytu na izbie wytrzeźwień poprzez udział w spotkaniach AA. Program jest drogi jeśli na jego koszt patrzy się jednostkowo wyrywając z kontekstu społeczności, w której jest prowadzony – gdy mierzy się koszty całkowite dla różnych instytucji program okazuje się tańszy. Państwa, samorządów i organizacji nie stać na brak programów „Najpierw mieszkanie”.

(www.czynajpierwmieszkanie.pl)

#endhomelessness #OFRB


8 wyświetlenia
  • Facebook Fundacja
  • Facebook Stolarnia
  • Twitter
  • Instagram
  • G+

połącz się z nami

czynne

#stolarnia miejska już wkrótce otwarcie!

adres

#strefainicjatyw czyli Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw

siedziba:

ul. Zwycięstwa 1, 
44-100 Gliwice

warsztat:

ul. Nasyp 4 of.
|wejście od ul. Moniuszki| 

44-100 Gliwice

600 016 392

biuro@strefainicjatyw.org

© 2017-2020 by Ania Hasterok for #strefainicjatyw

proudly created with Wix.com